Privacybeleid | Disclaimer

 

Privacy statement World Natural Products - WNPshop.nl

 
Inleiding
 
WNP - WNPshop.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@worldnaturalproducts.nl.
 
Wie is WNP - WNPshop.nl?
WNP - WNPshop.nl is de eenmanszaak World Natural Products - WNPshop.nl, kantoorhoudende te (2272 HV) Voorburg aan Populierendreef 946, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27321361.
 
WNP - WNPshop.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door WNP - WNPshop.nl de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Hoe gebruikt WNP - WNPshop.nl jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor WNP - WNPshop.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens WNP - WNPshop.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door WNP - WNPshop.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
 
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
WNP - WNPshop.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
 
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
 
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij WNP - WNPshop.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
 
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij WNP - WNPshop.nl. Je kunt verzoeken dat WNP - WNPshop.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Het verwijderen van je account moet door jezelf gedaan worden. WNP – WNPshop.nl zal geen accounts verwijderen.
 
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om WNP - WNPshop.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
 
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van WNP - WNPshop.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van WNP - WNPshop.nl te verkrijgen. WNP - WNPshop.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat WNP - WNPshop.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 
Reactie door WNP - WNPshop.nl
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@worldnaturalproducts.nl. WNP - WNPshop.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat WNP - WNPshop.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien WNP - WNPshop.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
 
Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en WNP - WNPshop.nl
 
Het kan zijn dat WNP - WNPshop.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
 
Wat zijn cookies en hoe gebruikt WNP - WNPshop.nl ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van WNP - WNPshop.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van WNP - WNPshop.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
 
Voor de werking en ter verbetering van onze webshop maken wij gebruik van Noodzakelijke cookies en van Google Analytics-cookies; maar wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de privacy van jou, de bezoeker van onze website, te beschermen:
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
- Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren;
- Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 
Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Google Analytics de laatste acht cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. Dit gebeurt op de website zelf dus aan de bron, hierdoor komen de gegevens niet terecht in Google Analytics.
 
Wilt u liever helemaal geen cookies gebruiken? 
Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch geheel te willen blokkeren, kunt u dat in de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.
 
Facebook
Als u op de Facebook-knoppen klikt, worden er gegevens verzonden naar Facebook.
 
Financiële informatie
Als u uw bestelling betaalt via iDEAL zult u doorgelinkt worden naar site van iDEAL. Deze site is beveiligd met een SSL-codering, uw gegevens zijn daardoor beschermd. World Natural Products kan op geen enkele manier inzage krijgen in uw bankrekening. Alleen uw bankrekeningnummer, uw naam en het bedrag dat u overgemaakt heeft krijgen wij te zien.
 
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop WNP - WNPshop.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@worldnaturalproducts.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop WNP - WNPshop.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@worldnaturalproducts.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Disclaimer


Op de eigenaar/houder van deze site rust slechts een inspanningsverplichting. De kwaliteit van de aangeboden informatie, adviezen, diensten en/of in het kader daarvan te leveren producten wordt in de mate van het mogelijke gerealiseerd. Er bestaat nooit een garantie op resultaat.

Informatie
De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld. World Natural Products kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten aangeboden op deze site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.
World Natural Products is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. World Natural Products aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

World Natural Products streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Deze website bevat links naar andere sites. World Natural Products is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.
World Natural Products is op geen enkele wijze aansprakelijk hoe andere sites, die u via een link vanaf onze site bezoekt, met uw persoonlijke gegevens omgaan.


Nieuwsbrief
Een nieuwsbrief ontvangen is alleen mogelijk als u zelf aangeeft een nieuwsbrief te willen ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden via een link in de nieuwsbrief of na inloggen in uw persoonlijke account.  Uw  e-mailadres zal uit ons bestand verwijderd worden.


Auteursrechten
Het auteursrecht op de website wordt door World Natural Products uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto's te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van World Natural Products.

Template
De gebruikte template (lay-out) voor de website van World Natural Products is exclusief ontworpen door Bemaco Design VOF. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.

 

TOT SLOT
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.